Xin hỏi về 1 Dimm ???

Các Bác cho em hỏi 1 tí : RAM [FONT=Arial]" 512 MB DDR2 SDRAM **(1 Dimm) " . **Vậy "1[/FONT][FONT=Arial] Dimm " có nghĩa là gì nhỉ?

[/FONT]

Tức là chỉ cắm 1 thanh DDR 512MB

Chính xác là máy hiện đang dùng 1 thanh 512, bạn có thể cắm thêm nếu máy còn khe cắm!

Cám ơn mấy Bác nhiều!