xin giup....!!

cần phần mềm ghi âm cho pocket pc

http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=58210

nhiều lắm,search với khóa Vito audio :wink:

Trong máy cũng có sẵn chương trình ghi âm rồi mà bác, dùng đỡ cũng good lắm chứ bộ :smiley: