Xin anh em giúp đỡ

Em muốn hoc nghề sữa chữa laptop anh em biết chổ nào đào tạo nghề sữa chữa laptop chỉ giúp em với.

Dễ thôi, nếu chỉ cần tháo ra tháo vào: mua một cái về vọc.
Nếu muốn biết sửa chữa: học ngành điện tử.
Nếu biết vừa sửa chữa vừa am hiểu về nó trên lĩnh vực CNTT: học cả ngành điện tử và ngành CNTT.
Trong quá trình học cũng ngộ ra nhiều điều :smiley:

Hình như trong TPHCM có một nơi vừa nhận sửa máy vừa dạy sửa chữa đấy. Có bro nào ở trỏng tư vấn giùm