Xin Admin xử lý dùm

Tôi không thể nào Create New Thread trong mục Mua Bán ?

Admin xử lý dùm với. Thanks a lots.

Bác chịu khó đọc cái sticky trong mua bán chưa?

  1. Nếu thành viên chưa đăng ký vào nhóm mua bán thì ko thể post bài.

  2. Nếu đã post bài trong box mua bán thì 48 tiếng sau mới có thể post bài mới.

Ơn giời là em không phải admin/mod chứ ngày nào cũng có vài câu thế này chắc ngất luôn :smiley:

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung”! No comment