Xem thử đi IPOD NANO

Còn gin :
http://playlistmag.com/publications/playlist/images/2005/09/nanostuff.jpg
Mấy cái cổng nè :
http://images.apple.com/ipodnano/images/specstop20050907.jpg
Khám phá nó đi :
http://dapreview.net/pics/apple/ipod_nano/ipod_nano_inside_3.jpg
http://dapreview.net/pics/apple/ipod_nano/ipod_nano_inside_5.jpg
Cảm ơn hen.

Cho em khoe tí xíu nha :
Qty Ordered Items Part No. Est. Shipping Unit Price Ext. Price
1 iPod nano 4GB personalized - Black PA107LL/A 3-5 business days $xxx.00 $xxx.00
03.NaNo.28
Hoang Q. Dung

No comment :expressionless: … (cho đủ 30 chars)

Cho nhờ tý nha các mod (có việc khẩn): ducga đã check PM chưa? Nếu chưa check liền đi rùi cho anh biết tình hình với nhé! Thanks!