XDA mini khong doc duoc SD 1GB??? Cuu e voi

Em moi mua 1 the SD 1GB cua Ultron ( www.ultron.de ). gan vao XDA mini cua e, nhung con XDA khong access duoc. khong cach nao access duoc ca dung data explore cung nhu tu Windows media player hay vao system properties\memory… Nhung ma moi lan gan card vao thi no co bao detect SD card va format. The la the nao a?
Cac bac nao co bi qua truong hop nay giai quyet the nao a?
PS: em co thu SD card o card reader cung nhu may anh thi hoat dong tot. Tham khao tai lieu cua XDA mini thi cung co noi la doc duoc card 1GB