WMP, internet & tiếng Việt của T-mobile Dash - pls help!

Gửi các bác,
Sau thời gian dài nghiên cứu em vẫn dính cac vấn đề sau với em Dash, kính mong các bác giải cứu dùm:

  1. WMP của Dash nhà em ko chịu chơi các file >1.8MB. Làm sao đây?
  2. Vô internet rồi nhưng cứ hễ khi nào phải đăng nhập, nghĩa là nhập username & password thì em nó cứ chết cứng ở phần username, con trỏ ko chịu di chuyển qua các ô khác. Bó tay, ko làm sao log in vô đựoc. Nhiều lúc gặp wifi của bác FPT mà đòi log in để xài wifi thì coi như khỏi luôn. help!
  3. Đã chép font Arial va cac font khác vào máy nhưg xài BEIKS (từ điển) và cả internet ko thể đọc đựoc tiếng Việt. down bộ font của chính BEIKS về thì lại ko cho cài đặt chồng lên vì báo rằng … in using jj đó.

Mong nhận được lời khuyên của các bác.
Cảm ơn nhiều,

bhunter