Windows Mobile 5.0 Preview

Hôm nay vào xda developer có bài nói về cái này, có cả WM 5.0 trên Blue Angel, thích quá :), mọi người cùng xem nhé:

http://download.microsoft.com/download/4/8/2/482525b8-681e-42cd-8669-6dce3d2a4f4d/windowsmobile_2005.wmv

Nhìn nó xoay xoay HTC Universal mà thèm quá hic hic hic, lung linh dễ sợ !!!

Cám ơn bác vụ từ điển nhé, hôm nay lại được bác ducga cho luyện listening comprehension cũng thú vị. Nhưng không phải là dân kỹ thuật nên không interesting lắm với lại tụi nó dùng nhiều thuật ngữ lập trình và công nghệ quá nên cũng buồn ngủ. Nói chung thích hợp cho những bác đam mê công nghệ.

Người dẫn đi tham quan các bộ phận phát triển Windows Mobile 2005 là Giám đốc Sản phẩm Ford Davidson của Windows Mobile. Đồng chí người Ấn (hổng biết tên) chịu trách nhiệm về platform developer và application developer. Đồng chí mặc áo sơ mi đỏ là Peter Bernard, Phó Chủ tịch về Tiếp thị Sản phẩm Microsoft. Đồng chí mặc áo xanh dương thuộc Marketing team (hình như là người Phần Lan). Hai con test trong đoạn phim trên là con Samsung SGH-i300 và con Blue Angel.

Dân amateur tập tìm tòi trong trạng thái gật gà buồn ngủ nên có gì sai sót mong các bác lượng thứ và chữa giúp.