Wifi của T-Mobile Dash ( Htc S620 )

Các bác ơi sao con T-mobile dash nhà em nó không vào wifi được, trong mục connection nó có phần wifi nhưng lại báo là driver is not loaded, có ai giúp mình không…:slight_smile: nó là con này nè các bác
Rõ ràng nó có nói là có wifi mà
The HTC Excalibur might be small, and thin but this smartphone is hiding a ton of great features. Renamed the Dash for T-Mobile GSM customers, [size=][FONT=“Arial Black”]this device is equipped with Wi-Fi[/FONT][/size], a QWERTY keyboard, and Windows Mobile 5. Other key features include a 1.3 megapixel camera, stereo Bluetooth, a microSD memory card slot, and EDGE data
http://hk.media.thongtincongnghe.com/upload/med/0709/6/tmobile_dash_img.jpg

Chết rồi mình xem nhầm model rồi nó là con T-Mobile Mail chứ không phải Dash hình như con này k có wifi :mad: