Vui lòng giải thích nghĩa giúp em

  • Ý nghĩa: Cải dã. Cải biến. Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông. Thiên uyên huyền cách chi tượng: tượng vực trời xa thẳm.

Em muốn hỏi “Thiên uyên huyền cách chi tượng: tượng vực trời xa thẳm.” có nghĩa là gì?

Đây](http://vi.wikipedia.org/wiki/Trạch_Hỏa_Cách) nè !

Sao bác lại vào diễn đàn thiết bị cầm tay để nhờ tư vấn về Chu Dịch.
Cái này cũng khó giải thích được hình và tượng của quẻ lắm. Khi gieo được quẻ này cũng hiểu như sẽ có 1 sự thay đổi lớn về tư duy, về công việc. Cũng như vận nước lớn thì là cách mạng tháng Tám chẳng hạn. Muôn vàn khó khăn.
Bác nghiên cứu cái này thì có thể PM. Xem dịch không chiết tự kiểu như vậy được.