Update bản Radio mới nhất cho Desire

32.46.00.32U_5.10.05.17_2

Bản này test thấy sóng gió bình thường, có vẻ ít hao pin hơn so với mí chú trước :smiley: