Tổng hợp theme BB

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071214_c7d4c2674dcc7a5acec5g2nacIvTfpUs.gifhttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071214_9b1fba294db3b454fa57qs3hiHIiZMlS.gif

http://www.ziddu.com/download/3902727/BlackDiamond8700.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902727/BlackDiamond8700.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071218_2a9c56ba2e62b440ac0aRtORI9dSqJK2.pnghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071218_64fef8f6aadc35f81985jMcVz54KQP6P.png

http://www.ziddu.com/download/3902725/Square8700.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902725/Square8700.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071229_34e1308e0e9267171ff4AZPtPkjGcuT1.pnghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071229_e55c5e5b0dc76b1205eeqtUrPCmWXY7L.png

http://www.ziddu.com/download/3902726/iGalactic8700.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902726/iGalactic8700.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071229_fa8e5c99c046147c02fdbX94kiHzHYSA.pnghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0712/20071229_32c242b4ec7d6bf2cabfsnImM1jfLvjo.png

http://www.ziddu.com/download/3902820/iPink8700.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902820/iPink8700.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_c0caf0d5877e012eb747GKgcoPUY7N1w.jpghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_4eb5c9a45273eb4501bcVhwnwcUnNTcf.jpghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_cbad16a81b06f4e57f7dN9bj7cIEv6eC.jpg

                         **http://www.ziddu.com/download/3902818/c28700zenblackandblue.zip.html**](http://www.ziddu.com/download/3902818/c28700zenblackandblue.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_fa3076d1d57498a8516eLXRnRVORePV7.jpghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_c229131e8b2fa72fb4d3MnwzNBC6Gfls.jpghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_99d5a420c16887dd142etybfXFgVcbbP.jpghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_2ee14378ee4f257e9c1dbqU1kbMCJBhS.jpg

http://www.ziddu.com/download/3902819/c28700zenrubyred.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902819/c28700zenrubyred.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_94692554b01f05268bb0rmksLrWthgRs.pnghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080104_a1356080648988846353f5RSwkWjxOWr.png

            **http://www.ziddu.com/download/3902888/c2z87celticcross.zip.html**](http://www.ziddu.com/download/3902888/c2z87celticcross.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080115_534d1e08ff67200ae101dZCXQwxeduWN.png

http://www.ziddu.com/download/3902889/iPhone_87-88_updated.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902889/iPhone_87-88_updated.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080115_e07a90b2b5f6272a85bdUeY2J6agP3C8.pnghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080115_64112d3704da586aa1e8zZny9B9GAMN4.png

http://www.ziddu.com/download/3902890/Pink_Heart_8788.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902890/Pink_Heart_8788.zip.html)

%between%

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080115_6a8c55dc3132b87e14e3FH4V2z2B6W1t.pnghttp://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080115_536cad26c9c6bc3ec5c2ehdos13BnAbG.png

                         **http://www.ziddu.com/download/3902935/Pro-Art-87.zip.html**](http://www.ziddu.com/download/3902935/Pro-Art-87.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080115_8d48c4cfa2311a72f219ZMjiLEMJJEoD.png

http://www.ziddu.com/download/3902937/Racing-Heart-8788.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902937/Racing-Heart-8788.zip.html)

http://bbs.maxpda.com/attachments/month_0801/20080115_34cba5811458663811c5iYBvW2DP7qG6.png

http://www.ziddu.com/download/3902936/TriColor_Theme_8788.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902936/TriColor_Theme_8788.zip.html)

http://www.honkin.info/wp-content/uploads/2008/09/mtrix-thumb.jpg

                          **http://www.ziddu.com/download/3903108/SOSPDA-Matrix.rar.html**](http://www.ziddu.com/download/3903108/SOSPDA-Matrix.rar.html)

http://www.honkin.info/wp-content/uploads/2008/09/light-show-thumb.jpg

http://www.ziddu.com/download/3903109/SOSPDA-Light_Show.rar.html](http://www.ziddu.com/download/3903109/SOSPDA-Light_Show.rar.html)

[size=4]Các bác chú ý đây là những theme dành cho 81xx OS 4.5 nhé[/size]

http://farm4.static.flickr.com/3050/2517088826_53dab0a93a_m.jpghttp://farm3.static.flickr.com/2196/2518429842_9b4ab64c56_m.jpg

            http://www.ziddu.com/download/3992250/1.8100.zip.html ](http://www.ziddu.com/download/3992250/1.8100.zip.html)

http://i493.photobucket.com/albums/rr300/tracylynn151/Purple%20Euphora/Stargazer/Black%20and%20Turqouise/10-11-200810-04-49AM.png

            http://www.ziddu.com/download/3992247/2.81.zip.html ](http://www.ziddu.com/download/3992247/2.81.zip.html)

http://www.themes4bb.com/flagirljams/Black%20&%20White%20Butterflies%20SS/Image6.pnghttp://www.themes4bb.com/flagirljams/Black%20&%20White%20Butterflies%20SS/Image7.png

            http://www.ziddu.com/download/3992246/3.81.zip.html ](http://www.ziddu.com/download/3992246/3.81.zip.html)

http://farm4.static.flickr.com/3276/2862038191_c8004b95a4_m.jpghttp://farm4.static.flickr.com/3176/2862038277_7152f41e13_m.jpg

http://www.ziddu.com/download/3992249/4.81.zip.html

http://www.pimpmyberry.com/themes/member/SLVR6/screens/8100-blank.jpg

            http://www.ziddu.com/download/3992248/5.81.rar.html ](http://www.ziddu.com/download/3992248/5.81.rar.html)

http://files.myopera.com/kutiuihihi/boldgreen/bbscreen[4].pnghttp://files.myopera.com/kutiuihihi/boldgreen/bbscreen[1].png

zen:
http://www.ziddu.com/download/3992501/6.1.81.zip.html ](http://www.ziddu.com/download/3992501/6.1.81.zip.html)

tday:
http://www.ziddu.com/download/3992498/6.2.81.zip.html ](http://www.ziddu.com/download/3992498/6.2.81.zip.html)

http://files.myopera.com/kutiuihihi/boldgreen/GreenTheme1.pnghttp://files.myopera.com/kutiuihihi/boldgreen/GreenTheme[2].png

            http://www.ziddu.com/download/3992500/7.81.zip.html ](http://www.ziddu.com/download/3992500/7.81.zip.html)

http://img501.imageshack.us/img501/5649/vista2themehome2wn3.png

            http://www.ziddu.com/download/3992499/88100.rar.html ](http://www.ziddu.com/download/3992499/88100.rar.html)

http://www.phones-online.org/wp-content/uploads/2008/09/blackberry8100theme001.jpg

            http://www.ziddu.com/download/3992497/9.81.rar.html](http://www.ziddu.com/download/3992497/9.81.rar.html)

[size=6]Cái này dùng cho 83xx OS 4.5 nhé.[/size]

http://img17.imageshack.us/img17/9343/emailscreen08.jpghttp://img22.imageshack.us/img22/2749/emailscreen05.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/5869/emailscreen16.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/8426/emailscreen17.jpghttp://img22.imageshack.us/img22/6381/emailscreen01.jpghttp://img12.imageshack.us/img12/2711/emailscreen06.jpghttp://img6.imageshack.us/img6/600/emailscreen07.jpg

[size=5]Các bác chú ý tải file này về:[/size]

                          **http://www.ziddu.com/download/4034875/83xx4.5.rar.html**](http://www.ziddu.com/download/4034875/83xx4.5.rar.html)

[size=4]**
Giải nén có tất cả 6 file jad để các bác load link OTA.Các bác nhìn tên file cung thấy là theme today hay zen.Em thì chơi cả bộ vì thấy đẹp quá.
Bác nào không biết tải link OTA thì vào đây tham khảo nhé.

**[/size][size=4]**http://tinhte.com/forum/showthread.php?t=104196**[/size]

[size=5]Thêm 1 cái cực đẹp nữa cho 83xx OS4.5 .Anh em vẫn làm như trên nhé( Tải link OTA)[/size]

http://img17.imageshack.us/img17/7650/emailscreen22.jpghttp://img8.imageshack.us/img8/1825/emailscreen11.jpghttp://img10.imageshack.us/img10/4932/emailscreen13.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/6771/emailscreen15.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/9910/emailscreen21.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/3026/emailscreen18.jpg

[size=5]Tải file jad:[/size]

                         **http://www.ziddu.com/download/4035012/83xx.rar.html**](http://www.ziddu.com/download/4035012/83xx.rar.html)

[size=4]Bác nào không biết tải link OTA thì tự vọc đi nhé.Dùng BB mà cái gì cũng có sẵn thi chán lắm.[/size]

[size=4]Hic.theme 83xx đẹp thật đấy các bác ạ,dưới đây là bộ [size=5]83xx OS 4.5 [/size]nhìn thấy mà sướng.Em test thử 1 cái rồi.Tải link OTA mất hơn nghìn được cái theme sướng cả tháng.Mua máy cái này ở các trang nước ngoài chắc mấy USD.[/size]
http://img15.imageshack.us/img15/7753/stormlikebdxr2.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/5589/boldlikebdly8.jpghttp://img22.imageshack.us/img22/8227/8900likebdqy6.jpghttp://img12.imageshack.us/img12/2899/stormlikeluj7.jpghttp://img16.imageshack.us/img16/9393/8900likelvj6.jpghttp://img18.imageshack.us/img18/1418/boldlikelit5.jpg

[size=4]Các bác tải file jad tại đây:[/size]

                         **http://www.ziddu.com/download/4035223/83xxOS4.5.rar.html**](http://www.ziddu.com/download/4035223/83xxOS4.5.rar.html)

[size=5]Sau khi tải file về các bác sẽ thấy có 6 file jad có tên tương ứng với tên trên ảnh theme.Thich cái nào thì tải.[/size]

thanks bác ! nhiều cái đẹp lắm ạ .

tks anh zai nhiều nha em down về được 3 cái rùi

đẹp thật …thank bác chủ nhiều …

http://www.ziddu.com/download/3902727/BlackDiamond870 0.zip.html](http://www.ziddu.com/download/3902727/BlackDiamond8700.zip.html)
THÊM này Cực khủng

Bạn có theme precision today không? Mình đang kiếm cho con 8820 của mình mà không thấy. Nhân tiện hỏi luôn xem có ai có theme cipher series cho Curver/88xx của JC Designs không? thanks

Em đóng góp 1 chút với bác. :-bd

Bphone, theme sử dụng cho các dòng sau:

 • 8100
 • 8300
 • 8700
 • 8800
 • 8830

Điều kiện cần và đủ: từ OS 4.2.1 trở đi.

Bphone Icon:
http://www.blackberryfreeware.org/system/files/screenshots/bPhone_1.26_Icon.png

Bphone Zen:
http://www.keithstric.com/A55BAC/keithstric.nsf/Images/KSTD-7D9UYY/$File/bphonezen.jpg

Bphone Today:
http://www.keithstric.com/A55BAC/keithstric.nsf/Images/KSTD-7D9UYN/$File/bphonetoday.jpg

Bác nào có theme MU cho 8820 share cho em với.

Theme đẹp lắm,bác chủ thớt lấy bên tinhte về ah

Ko bác nào up theme cho 88xx à,kiếm đỏ cả mắt.mấy theme của bác chủ đẹp thật,nếu dùng dc cho 88 thì tốt quá

cảm ơn bác rất tuyệt, em khoái cái Bold 9700 quá …

Nhiều theme đẹp ghê! thanks. Phát huy nữa nha bro

thanks các bác cái này em đang rất cần .thanks máy bác đã chia sẻ

Cảm ơn các bác đã chia sẻ, đi tìm theme mãi chả thấy cái nào đẹp

Download tất rồi cài vào máy, mỗi ngày dùng 1 theme :smiley:

cám ơn bác nhiều lắm…