Thay đổi Soft Keys trên màn hình Today của WM 5.0

Hôm nay vào forum xda developer thấy có fần này, chắc cũng hữu ích cho ai sử dụng WM 5.0, bởi em thấy để 2 cái là Phone với Contacts hơi củ chuối :D:

Xin đựơc copy hẳn bài của 1 đ/c trong đó:

To change the softkeys [bottom line of today screen] - Phone or Calendar:

Create

Values:
(default value)=“String” to display on screen [eg sth like “Phone”]
“Open”=“Path to program” [eg sth like “\Windows\calc.exe”]

to modify right key use:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\113

Example:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\112]
“Open”=“\Windows\calc.exe”
@=“Left Calc”

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\113]
“Open”=“\Windows\calc.exe”
@=“Right Calc”

:slight_smile: chúc cả nhà vui vẻ.

Hồi đầu loay hoay nghịch cái này mất thời gian. Sau đó tìm ra cách tiện hơn là dùng Tweak2k2.NET ver 3.13 là xong.