sửa ipaq H3970

E vùa hard reset (nhấn button 1+b4+lấy kim châm lổ reset )máy lại thì mất icon bluetooth và ko nhận ra SD card nửa…hu hu…ai bít cách khắc phục xin chỉ 4m với…