save trang web ????

Tui vào trang web HHVN rồi save lại 1 trang web nào đó, thì có thông báo là không save được ( nhưng trong folder muốn save vídu tui save vào document ) thì trang web đó đã nằm đó rồi, làm lại trang khác cũng vậy, tức là báo không save được nhưng sự thực là đã save rồi ???
Vậy là sao ???
Các bạn chỉ dùm…cám ơn nhiều !!!

Sorry…tui sơ ý không xem kỹ thông báo…không save được quảng cáo…