RingtoneRemix v1.0.1 - Tạo nhạc chuông ngay trên điện thoại

.

Một ứng dụng rất hay giúp cắt nhỏ bài hát ưa thích của bạn để làm nhạc chuông ngay trên điện thoại BlackBerry

Chạy ứng dụng, nhấn vào hình nốt nhạc có dấu “+” để chọn bản nhạc, di chuyển 2 nút trượt đến đoạn nhạc bạn thích, chọn Save Ringtone.

http://cB2.upanh.com/19.0.24911371.I3l0/screenshotrr01.jpg

](“http://cB2.upanh.com/19.0.24911371.I3l0/screenshotrr01.jpg”)

Đoạn nhạc đó sẽ nằm trong thư mục Ringtones của bộ nhớ máy.

[

-------- Download](“http://cB3.upanh.com/19.0.24911372.Npq0/screenshotrr02.jpg”)

Down về thử thôi, thanks bác nhiều