Resco backup

cái này chẳng biết mới hay cũ, nhưng thấy hay
Resco backup là trình backup dữ liệu khá tốt (hỗ trợ backup schedule)…
chi tiết:
http://www.resco.net/palm/backup/

Các bác down cái resco backup này về mà xài đi, tiện lắm cơ, sau khi backup lần đầu (8MB khoảng 50 giây), những lần sau chỉ cần update cái backup đó mất chỉ khoảng 10-20 giây, rất nhanh phải không, vì resco backup chỉ backup những file đã thay đổi. (đây là điều nhiều người mong đợi, là điểm nổi trội so với trình backup mặc định)