Phần mềm đủ thứ tính năng D25today 1.7 Final

Hehe, tết này rảnh rỗi ngồi chỉnh sửa lại ku teo này 1 tẹo, để tặng pà con xài chơi vậy mà 8-}

==> Xem thêm tại đây] <==

Tải về, bung nén, đọc Readme.txt, chép file CAB vào Pocketpc, install.
Vào Settings/Today/Items check nó lên, xong.

*** Version 1.7 Final (Jan 30, 2006)**

  1. Added [Apps Mode]
  2. [Apps Mode]: BIG button to turn on/off Pocket PC.
  3. Tap on Owner Name: change color of owner name.