perfomance?

vừa cài đặt lại rom ver 2.11.12PV, thấy trong settings có cái perfomancecó đề Maximal CPU Speed có lựa chọn tốc độ 520mhz và 620mhz là sao các bác, hướng dẫn giúp.

tức là nó overclock CPU của Uni lên bác ạ, nó set tốc độ tối đa khi chạy các ứng dụng tuỳ theo là 520 hay 624 mà bác chọn :slight_smile:

là khi mình chọn 624mhz thì nó sẽ chạy nhanh hơn khi mở các ứng dụng hay chỉ có những ứng dụng tương thích với tốc độ 624 thôi. Nếu vậy thì có ảnh hưởng gì tới Pin hay không hả Bạn.

chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới pin roài :D,tốc độ có cải thiện thêm nhưng em khuyên bác thật tình là không nên dùng nó,nhiều khi treo máy lắm :smiley:

vậy hả, mình trả nó về 520mhz rồi. nhanh hơn mà bị treo kỳ dzậy ta, đúng là chậm cũng chết mà nhanh cũng chết…