Pass hộp quà tết sang trọng chè biếu sếp/ đối tác

Em đã thanh lý xong. tks