Nhờ mod xử lý các nick sau

Link
http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=75893&page=2

các nick dyonysus, thundertiger,eden_gradian có lời lẽ xúc phạm tôi, cố ý phá đấu giá , đề nghị mod xử lý .

Bác than phiền vì bị ban nick với những lời lẽ như vậy thì bác chẳng phải yêu cầu Mod sử lý ai đâu! Chính bác sẽ bị sử lý đấy.
Bác không qua mặt được đâu vì vBulletin cho phép Admin và Mod có thể xem được IP của các nick đang online đó bác.

Mod đã cảnh cáo các nick kia, mặc dù như vậy đối với tôi vẫn là chưa đủ nhưng tôi chấp nhận . topic closed.