Nhờ các bác nhận định giúp

em mới dc tặng 1 em dupont nhưng ko biết em nó ntn… Mong các bác chỉ giáo. Thank