Nhờ các bác giải đáp giúp

O2i có 128 MB rom

Nhưng sao trong máy chỉ đề Flash size: 64 MB. Có phải phần còn lại bị lock
không sử dụng được.

Nếu tôi cộng cả phần Ext rom với storage chỉ được: 59,68MB + 23,96 MB = 83,64 MB

Vậy phần còn lại là chứa Win CE. Không biết tôi hiểu thế có đúng không.

Mong các bác chỉ giúp.