Một chương trình theme mới rất hay...

Link tham khảo tại đây

http://trials2.pocketgear.com/Product_images/2/2502/tmse_sm.gif

Ưu điểm can thiệp được vào cả màu chữ của menu tùy ý mình làm theme ảnh nét không bị tình trạng noise như ở PocketThemeManeger hay PocketThemeGenerator nói chúng khá hay làm đơn giản (Em chưa thấy nhược điểm nhờ các bác tìm giùm) load bản dùng thử tại Link trên cũng còn bản Full tại chữ ký của em… 8-|

cám ơn bác caohung nhiều, mấy cái này em thích lắm, em cám ơn,bác tốt quá

Dùng mấy cia kia nhanh nhưng mà bị noise trên ảnh quá nhiều nên em chuyển sang cái này dùng phê hẳn :smiley:

Cai’ nay co' chi?nh dc khi doc. 1 anh?, xoay ngang 1 a?nh ko bac'. Sorry ca nha, dang ngoi` dv ko tien go~ TV.