mới dùng treo 650, cần giúp đỡ

Các pác cho em hỏi với :
Thẻ nhớ của em SD1G dùng trong con palm treo 650 không biết bị làm sao mà format không được , bỏ vào đầu đọc thể thì thấy các file hệ thống của palm nhưng không thể xóa những bài nhạc đã chép vào thẻ nhớ

Làm sao để format lại thẻ nhớ và thấy được nội dung của thẻ nhớ ngay trên điện thoại , mong các pác chỉ giáo

Thẻ nhớ của em SD1G dùng trong con palm treo 650 không biết bị làm sao mà format không được

Cách đơn giản nhất là:

  • Bác xem lại coi cái nút lẫy khoá cuả SD (lock) có bị khoá lại không?
  • Vào Card Info -Format Card chấm 1 nhát - Xong.
  • Không được nữa! Format Card bằng máy tính - gắn vào Treo 650 Format lại.

bỏ vào đầu đọc thể thì thấy các file hệ thống của palm nhưng không thể xóa những bài nhạc đã chép vào thẻ nhớ

Vào Palm - launcher xem có thấy nó không bác

thấy được nội dung của thẻ nhớ ngay trên điện thoại

Dùng phầm mềm Explorer… là thấy liền hà
Cài CardReader vào để xem và có thêm được 1 cái đầu đọc thẻ hiệu Treo 650

Thêm 1 điểm cần lưu ý: Thẻ nhớ nên Format bằng chính con Palm-Treo sử dụng nó, sẽ không bị 1 số lỗi như khi bác Format bằng máy tính hay các thiết bị khác. Vì sao thì em…không dám nói :smiley:

Chúc vui!