MobileControlle r v1.2: Điều khiển thiết bị với nhiều chức năng media trên PC

Phiên bản kế tiếp của PocketDevelop với MobileController v1.2 sẽ cho phép bạn điểu khiển các chức năng của Windows Mobile trên PC với thời gian thực. Hơn thế nữa bạn còn có thể dễ dàng sử dụng bàn phím để gửi tin nhắn SMS, chia sẻ dữ liệu hình ảnh, cài đặt phần mềm dưới dạng CAB và sử dụng Camera của thiết bị để Webcam cho các ứng dụng CHAT khác.

Phần mềm hỗ trợ WM2003 trở lên

http://www.pocketdevelop.com/Product/Mobilecontroller/images/WEB_Realtime.jpg

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/234971ecc21c74d.jpg

Chức năng chính

 • Điều khiển thiết bị Windows Mobile sử dụng bàn phím, chuột với thời gian thực
 • Sử dụng Camera và giả lập Webcam cho ứng dụng CHAT
 • Gửi tin nhắn SMS
 • Chia sẻ hình ảnh vào My Document của thiết bị và tự động điều chỉnh chất lượng ảnh cho phù hợp
 • Cài đặt định dạng CAB trực tiếp
 • Hỗ trợ sao chép vào Clipboard để sử dụng sang các ứng dụng khác như Word, Paint…
 • Hiển thị chi tiết thông tin của hệ thống WM
 • Quản lý Task Management
 • Cung cấp công cụ vẽ
 • Hỗ trợ bấm khởi động lại máy từ PC
 • Hỗ trợ chụp lại màn hình dưới dạng MP, JPG, PCX và PNG
 • Hỗ trợ In ấn
 • Đa dạng kết nối

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/234971ecc21ee5e.jpg

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/234971ecc1e7566.jpg

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/234971ecc234df0.jpg

Thông tin chi tiết tại http://www.pocketdevelop.com/Product/Mobilecontroller/index.aspx