Main chipset 945GM có support SATA II?

Số là hôm nọ em thắng đấu giá 1 cái ổ 320G SATA II, đang định lắp vào máy nhưng ko biết là nó có support ko hay vẫn nhận là SATA I thì chán lắm, bác nào giúp em với, em tra trên trang HP chả thấy gì

EM hỏi HP support hắn chỉ trả lời thế này :frowning:

Joyce: Accordingly to C303TU Notebook model, you have purchase the hard disk according to above mentioned speces.
Joyce: *have to
Tien Dinh: do you mean, i can’t use this hard disk?
Joyce: check the above specification before you purchase from thirdparty or ask before will be support for the Notebook while purchasing. HP does not have third part hard disk tested infomration. However, you can check above specification for the hard disk.