M2D reFLUSH v0.1 - Công cụ tùy biến manila 2D

Cũng tương tự như công cụ nhỏ M2D Customizer, với M2D reFLUSH cũng sẽ giúp bạn tùy biến manila 2D với một giao diện khá đẹp, phiên bản thử nghiệm đầu tiên này chỉ cho phép bạn bật và tắt các thẻ Tab trên manila 2D

http://kimag.es/share/40859217.png

Yêu cầu cài đặt Flash 7Mortscript trước

Link tham khảo tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=576476