Life Lines Elementary - 14 Audio Tape Script

Đây là 14 file Mp3 tương ứng với 14 Unit trong cuốn LifeLines Elementary, anh em nào có học khỏi phải ra mua băng đĩa tốn tiền, down về luyện nghe nhé :smiley:

http://www.mediafire.com/?dyd4eju0zmj

File Rar - 43Mb >:)