lenovo SL400

nghe nói dòng máy lenovo SL400, SL500 chia đĩa là bị mất recovery hả các bác, dùng Acronis vẫn mất như thường. bác nào có cách chia khác chỉ giáo em với