Làm sao để lưu lại các file registry trước khi cài lại Windows?

Máy mình đang bi 1 con sâu W32 diệt kiểu gì cũng không chết, nên có ý định cài lại Windows.
Không biết trong trường hợp này mọi người có cách nào lưu lại các file registry, các favourite link trong IE, file thông tin cá nhân( chẳng hạn tự log in khi vào handheld ấy)vv… Mỗi lần như thế này ngại khủng khiếp.

Lưu lại file registry làm gì nhỉ? Theo mình nếu cài lại win rồi thì cần gì registry cũ.

Favourite Link của IE có thể export ra, sau này import lại.

“Thông tin cá nhân” mà bác nói (tự login vào hhvn) được lưu ở các file cookies. Nếu bác dùng IE, hãy save các file cookies này lại, tại "Documents and Settings%usr%\Cookies

Khi đã bị sâu rồi thì chắc gì trong Registry của bác không có mấy “di sản” của con sâu đó để lại??? Tốt nhất là bác nên cài lại từ đầu, không vấn vương gì cái Windows cũ nữa, thế mới an toàn nhất. Còn nếu bác muốn giữ thì dùng cái Files and Settings transfer wizard trong Accessories/System tools