Không tắt được chức năng Hide Folder trong Vista

Mình giấu một số file quan trọng bằng cách đặt thuộc tính Hide cho các file. Bây giờ tôi tắt chức năng đó không được. Trong Folder and Search Option mình chọn Show hidden file and Folder nhưng khi Apply & OK xong thi nó vẫn trở lại như cũ. Các Bác giúp mình với.

Xem lại xem hay nó thuộc dạng system folders, Files? Nếu ko Windows của bạn có vấn đề !

Nghi là máy bác đã bị nhiễm Virus quá…

Bác thử công cụ dưới đây xem, chạy lần lượt các file để sửa lỗi Registry.

Công cụ tải tại đây.

He he cài lại win thế là ok thôi ấy mà?? Chúc mừng nhá nói đùa thôi bank ra ngoài mua một cái đĩa hiren boot về quét thôi chứ quét trong môi trường win đôi khi nó ko sạch đâu