Khôi phục các file phiên bản trước trong Windows 7

**Bạn đã bao giờ vô tình xóa đi một file nào đó quan trọng hay một phần quan trọng nào đó trong tài liệu hay chưa? Windows 7 có đủ thông minh để bảo vệ bạn trong trường hợp này và đây là cách khôi phục các file trong bất kỳ phiên bản Windows 7 nào. ** Cách thức làm việc?
Các tính năng Previous Versions là một phần của dịch vụ copy bảo vệ ấn bản (volume), đây là cách thức tạo các điểm khôi phục để trợ giúp lấy lại những thay đổi đối với máy tính của bạn trong trường hợp gặp phải vấn đề nào đó không như mong muốn. Nó cũng là một backend cho backup theo image trong Windows 7. Mặc định sao chép bảo vệ sẽ lưu một copy cho các file của bạn mỗi lần một ngày, hoặc khi được kích hoạt như cài đặt một nâng cấp hoặc một chương trình mới.
Previous Versions quả là một tính năng mới trong Windows Vista, tuy nhiên nó không trực tiếp có sẵn trong các phiên bản Home của Vista. Mặc dù vậy dịch vụ copy bảo vệ dữ liệu này vẫn hiện diện, cho phép người dùng các phiên bản Home của Vista cũng có thể truy cập vào các phiên bản file trước đó của họ. Do phương pháp mặc định thường đơn giản hơn nhiều, vì vậy hiện nó được tích hợp vào các phiên bản của Windows 7.
Cách truy cập Previous Versions?
Hoàn toàn đơn giản trong việc truy cập vào **phiên bản trước của file hoặc thư mục nào đó trong máy tính Windows 7 của bạn. Đơn giản hãy mở cửa sổ **Explorer, kích phải vào một file hoặc thư mục mà bạn muốn khôi phục, chọn “Restore Previous Versions”. Cho ví dụ, nếu bạn vô tình xóa một file trong một thư mục nào đó trong My Documents, hãy duyệt đến thư mục đó và mở các phiên bản trước từ nó. Lưu ý rằng ở đây chỉ xuất hiện các file và thư mục, không xuất hiện ổ đĩa hoặc Libraries.
http://www.kythuatvien.vn/forum/forum_images/phongto.gifHình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (550x568).http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions1Autosave_522329509.jpg
Hộp thoại này sẽ thể hiện tất cả các copy trước của thư mục này. Ở đây chúng ta sẽ thấy có một copy cho thư mục e-books từ hôm qua và 3 ngày trước đó trong tuần, một số từ tuần trước đó. Hãy kích vào thời điểm bạn muốn khôi phục.
http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions2Autosave_405068994.jpg
Bạn có thể chọn Open, Copy hay Restore thư mục. Nếu kích Restore, bạn có thể khôi phục toàn bộ nội dung của thư mục như khi nó xuất hiện ở một số thời điểm trước đây.
http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions3Autosave_461272538.jpg
Chọn Copy để sao chép toàn bộ nội dung của thư mục xuất hiện tại thời điểm đó vào một location khác. Cho ví dụ, bạn có thể copy nó vào ổ USB để bảo vệ một cách an toàn.
http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions4Autosave_355848551.jpg
Hoặc có thể chọn Open để mở nội dung thư mục ở thời điểm đó. Bạn có thể mở, copy hoặc thực hiện bất cứ thứ gì muốn với file của mình từ đây. Cho ví dụ, nếu đã xóa thư mục Audio Books do vô tình trong ngày hôm nay, tôi có thể kích copy, sau đó dán nó vào thư mục e-books của mình trong thư mục Documents.
http://www.kythuatvien.vn/forum/forum_images/phongto.gifHình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (550x418).http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions5Autosave_430375516.jpg
Khi trong chế độ này, bạn đang duyệt trực tiếp copy an toàn của ổ cứng. Đường dẫn đến thư mục thể hiện ngày và thời gian của copy.
http://www.kythuatvien.vn/forum/forum_images/phongto.gifHình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (550x41).http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions6Autosave_801139712.jpg
Một thứ tuyệt vời nữa là, tính năng này được cung cấp trong tất cả các phiên bản Windows 7, gồm có cả phiên bản Starter giá thành thấp thường được cài đặt trước trong các máy tính netbook.
http://www.kythuatvien.vn/forum/forum_images/phongto.gifHình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (550x367).http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions7Autosave_92442096.jpg
Thay đổi các thiết lập copy an toàn
Mặc định, các copy an toàn cho các file sẽ sử dụng đến 5% dung lượng ổ đĩa cứng. Bạn có thể thay đổi con số này bằng cách đánh “Shadow Copy” vào Start Menu search. Kích liên kết “Create a restore point”.
http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions8Autosave_800764560.jpg
Ở đây bạn có thể khôi phục hệ thống của mình với một điểm khôi phục, tạo một điểm khôi phục mới hoặc cấu hình các thiết lập. Kích Configure để quản lý Shadow Copy.
http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions9Autosave_221207321.jpg
Bạn có thể chọn để lưu cả thiết lập hệ thống và các phiên bản file trước, chỉ các phiên bản file trước hoặc tắt toàn bộ tính năng này (không được khuyến khích). Bạn cũng có thể chọn lượng không gian sẽ được dành cho các file này. Mặc định là 5% ổ cứng, tuy nhiên bạn có thể chọn nhiều hơn hoặc ít hơn nếu muốn. Cuối cùng, bạn cũng có thể remove tất cả các điểm khôi phục trước, gồm có các phiên bản trước của tất cả các file.
http://www.kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2010/khoai_nuong/2010/3/6/kythuatvien_Attachments_previous-versions10Autosave_845697522.jpg
Kết luận
Tính năng Previous Versions quả là một công cụ cứu cánh cho bạn ở những lúc gian nguy nhất. Với tính năng này, bạn có thể sửa lại lỗi lầm mà mình vừa gây ra chẳng hạn như việc vô tình xóa đi một file hay một phần thông tin quan trọng trong tài liệu của mình

Sưu tầ: Hocit.com

Vậy như thế này ổn rồi,mình thường dùng Back data để cứu thấy cũng rất tốt