Keyboard tiếng Việt cho 3.0

HHVN bao giờ có bàn phím tiếng Việt cho 3.0 thế ? Đang phục các bác khi gõ tiếng Việt rất ngon lành ở 2.2.1 thì lên 3.0 tèo luôn . Giải quyết bằng cách nào các bác chỉ giúp với .

Có một bộ gõ tiếng Việt free, bộ gõ này không gõ được kiểu Telex nhưng cũng dùng tạm được.
Bạn Add source Cydia : iphone.gsm.vn rồi cài vào nhe