iphone các version đều unlock được ?

Cho mình hỏi máy iphone tất cả các Version đều unlock được hay chỉ một số Version? Thanks!

tính đến hiện tại là 1.02