hp 6828

em đang dùng 1 con hp6828 mỗi lần mà khởi động lại là chuông với nhạc cứ kêu loạn cả lên không làm sao khắc phục được nhờ các bác chỉ hộ.

bác thử xem trong thư mục\Winodws\Startup\ có file nhạc nào kô,nếu có bác xoá đi là được