Help: Video conference với SE X1

Sếp em đang dùng X1, muốn dùng Video conference qua Window Live Messenger, kết nối internet bằng wifi hay 3G của Viettel cũng được. Các bác chỉ em cách cài đặt nhé.

Mình không biết vơi SE x1 thì thế nào chứ khi bấm nút call của các máy winmo thường hay có nút VTcall mà. Mình cũng chưa thử bao giờ nhưng đóng góp ý kiến bạn tham khảo xem sao:D