Hà Nội - Hỏi chỗ sửa Creative Zen Micro

Em vừa được tặng 1 con Zen Micro 5Gb cũ, không hiểu cái jack cắm của nó bị gì mà chỉ nghe được 1 bên, muốn nghe đều 2 bên thì phải giữ 1 tay vào chỗ cắm jack.Ai biết chỗ nào sửa uy tín hoặc sửa được thì cho em xin địa chỉ ? Chi phí để sửa tầm bao nhiêu luôn nhé ? Cảm ơn trước :smiley:

đổi tai nghe khác thử xem ! có khi chỉ do tai nghe hỏng ,sắp đứt dây thôi !

Đã thử mấy cái tai nghe rồi mà vẫn bị thế.Híc.Vẫn tìm chỗ sửa :smiley:

em xài 1 kon Muvo Slim cũng bị vậy, tưởng rằng hỏng chân jack, nhưng khi mở ra hóa ra là đứt mạch, phải gửi sang Sing sửa cho yên tâm