GPS cho P51-BenQ

các bác cho em hỏi dùng GPS bằng ViêtmapR12 thế nào?em chỉ xem đc bản đồ chứ chưa thấy GPS nó ở chỗ nào?mong các bác chỉ giáo!!!:slight_smile:

  1. Cài đặt GPS cho máy (xem hướng dẫn sử dụng)

  2. Chạy VietmapR12, click vào biểu tượng GPS bên dưới nó sẽ khởi động quá trình nhận số liệu GPS phục vụ tính năng dẫn đường trong VietmapR12.

Bạn sang box GPS của HHVN tìm hiểu thêm để dùng cho rành !!!