Giúp mình tìm firmware 1.1.1 của Ipod Classic 160GB!

Mình đang cần firmware cho cái IPOD Classic 160GB. Lần trước lỡ cho nó update lên vẻ 1.1.2 giờ không tìm được bản 1.1.1 để restore ngược về lại. Bản 1.1.2 này nó khùng khùng hoài.

Mình search tùm lum thì chỉ thấy toàn Firmware cho Iphone thôi.

Mình ở HCM. Nếu ai có cho mình xin chép lại.

Cám ơn rất nhiều!