Giúp em cài Resco Photo Viewer 6.31

Các bác ơi, máy của em khi mua đã có cài Resco Photo Viewer 6.31 nhưng bây giờ đã hết hạn trial. Bác nào có cái “ấy” của nó thì cho em xin với, em xin hậu tạ 1 chầu cafe ạ :D:D:D

Dùng chức năng PM đi bạn;:wink: .