Giới thiệu Android Fragmentation

Mời Cộng tác viên đăng ký xử lý: http://arstechnica.com/open-source/news/2010/06/ars-explains-android-fragmentation.ars

:slight_smile: