EBook: Đảo giấu vàng, Thời thơ ấu.

Chưa nhiều kinh nghiệm nên ko đẹp lắm. Tuy nhiên vẫn xem tốt. Xin mời các bác.