Download ROM MDA Compact (O2mini Tmobile)

Em muốn download cái ROM cho con này thì down ở đâu hả các bác, nó hỗ trợ như là ở www.seeo2.com không??? xin giúp em, em đang cần lắm. thanks !

MDA Compact O2mini T-mobile của bác thuộc dòng Magician, vậy bác vào http://xda-developers.com , vào forum của Magician mà download ROM mới :smiley: