ĐiỀu ChỈnh TỐc ĐỘ CỦa Laptop

ChÀo CÁc BẠn,

MÌnh Đang DÙng Con Sony Sz110, Duo Core 1.8ghz, NhƯng NÓ ChỈ ChẠy Ở TỐc ĐỘ 1ghz Ah, Khi NÀo ChẠy Corel Hay Photoshop XỬ LÝ HiỆu Ứng ThÌ NÓ MỚi ChẠy ĐẾn 1.8ghz, Xong ThÌ TrỞ VỀ ChẠy LẠi 1ghz NhƯ CŨ.

Khg BiẾt CÓ CÁch NÀo ĐiỀu ChỈnh ĐỂ NÓ ChẠy Ở 1.8ghz Khg?

MÌnh ĐÃ ThỬ ĐiỀu ChỈnh Trong Power LÀ “always On”, DÙng Soft Cpuz ĐỂ Do, CẮm ĐiỆn TrỰc TiẾp.

BẠn NÀo BiẾt ChỈ GiÚp MÌnh VỚi :slight_smile:

nó chạy 1Ghz là ở chế độ tiết kiệm năng lượng mà bác! Nó chỉ chạy hết Công suất khi cần thiết thôi. Chạy liên tục mà không nghỉ ngơi là dễ die lắm bác ah!

thực tế thì dùng Duo Core nó chỉ phát huy tác dụng thực sự khi cần thiết thôi. Hiện tại thì chắc là còn ít ứng dụng khai thác hết khả năng của Duo Core.

Chuyển qua chế độ desktop hay portable/laptop là nó chạy đúng full speed mà

Vào control panel -->Power Options -->Power schemes chọn Home/Office Desk là máy sẽ chạy hết tốc độ.Nếu chọn chế độ laptop thì nó sẽ chạy cầm chừng theo nhu cầu cần thiết để tiết kiệm pin.