ĐG balo the North Face nhập Mỹ - kt 22h02 31/10/2023

Balo The North Face nhập Mỹ mới nguyên tag

TECH SPECS. Dimensions: 11" x 8" x 17.5" (27.9cm x 20.3cm x 44.5cm); Laptop Sleeve: 11.5" x 11" (29.2cm x 27.9cm). Volume: 26L.

Giá khởi điểm là 1400k
Bước giá: tối thiểu 10k

Thời gian kết thúc: 22h02 ngày 31 tháng 10 năm 2023. Mọi trả giá từ 22h03’ đều không hiệu lực

Lê Việt Hùng
DĐ: 0903256360
Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Qui định:

  • Người tham gia đấu giá để lại tên và số điện thoại, địa phương cho lần bỏ giá đầu tiên.
  • Không chấp nhận bài đấu giá có chỉnh sửa.
  • Người thắng cuộc là người trả giá hợp lệ cao nhất.
  • Hai người bỏ cùng một giá hợp lệ, người bỏ giá trước là người thắng.
  • Trong vòng 1 tiếng từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được , kết quả phiên đấu giá sẽ tùy theo quyết định của chủ topic.
  • Người thắng cuộc đến nhận hàng tại Hà Nội, ngoài Hà Nội vui lòng chịu phí ship.