dell

có ai chỉ dùm em cách phân vùng lại ổ cứng mà ko ảnh hưởng đến dữ liệu hiện tại…máy của em la dell inspiron 1525…

Để tránh tư vấn trùng lặp anh nên search bài xem trước. Nếu vẫn chưa thỏa mãn hãy đưa bài lên hỏi nhé! Các bài viết liên quan đến “Phân vùng ổ cứng” đã có rất nhiều trên Diễn đàn . Thân chào…
http://www.google.com/custom?domains=www.handheld.com.vn&q=Phân+vùng+ổ+cứng&sa.x=18&sa.y=17&sitesearch=www.handheld.com.vn&client=pub-4353914211971964&forid=1&channel=8712695456&ie=UTF-8&oe=UTF-8&cof=GALT%3A%23E9382F%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23CCCCCC%3BVLC%3A7E3939%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3AE9382F%3BLC%3AE9382F%3BT%3A000000%3BGFNT%3A7E3939%3BGIMP%3A7E3939%3BLH%3A50%3BLW%3A98%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.handheld.com.vn%2Fimages%2Flogo-home.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.handheld.com.vn%2F%3BFORID%3A1&hl=vi