CHo em hỏi cách backup O2 XDA1

Cac bác ơi cho em hỏi làm cách nào Backup cho con O2 XDA1 để nhỡ có mất điện thì còn hồi lại.Nhanh lên hộ em với,máy em sắp hết pin rồi.

Bạn tìm 1 số chương trình backup nhé như SPB Backup, Sunny Backup, hoặc đơn giản nhất dùng chương trình xBackup có sẵn trong WM đó.