Chỉ mình cách setup cái mc cafe firewall zới

:eek: ko zô mạng dc khi enable nó mặc dù vẩn báo connect đầy đủ.diable vô ào ào. Cần config thông số nào bi giờ.Các bác xem dùm hình attach.
Thanks