Chạy android v2.2 trên touch pro và một số dòng htc wm trực tiếp trên thẻ nhớ

Đây là hình ảnh con Touch Pro của mình: chụp bằng con NOKIA VGA củ chuối nên hơi bị mờ
http://up.anhso.net/upload/20100708/09/o/anhso-38_Ảnh021.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100708/09/o/anhso-04_Ảnh022.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100708/09/o/anhso-10_Ảnh023.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100708/09/o/anhso-17_Ảnh025.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100708/09/o/anhso-23_Ảnh026.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100708/09/o/anhso-34_Ảnh024.jpg

Tham khảo tại đây:
http://tinyurl.com/3xxah4q